<

နေရာယူခြင်း  • - ဆေးတပ်သားများသည် လူအုပ်ထဲတွင် နေရာအညီအမျှ ဖြန့်ကျက်ရှိနေရပါမည်။
  • - လက်နက်ကိုင်များနှင့် အနည်းဆုံး ကိုက် ၁၀၀ အကွာမှာ နေပေးရပါမည်။
  • - ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်လာပါက ပုန်းရန်နေရာ ကြိုတင်ရှာထားရမည်။
  • - လူနာကောက်ရန် လမ်းကြောင်း ကြိုတင် တိုင်ပင်ထားရမည်။