<

လူနာသယ်နည်း  • - လူနာသယ်သည့်အခါ အဓိကအနေဖြင့် လူနာ၏ကိုယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ဖြောင့်ထဲထားပြီး သယ်ပါ။
  • - သွေးအရမ်းဆက်တိုက် ထွက်နေသည့် နေရာရှိလျှင် ထိုနေရာ၏ အပေါ်အောက်နားကို သွေးမထွက်စေရန် အရင်တင်းတင်းစီးပြီးမှ သယ်ပါ။
  • - ခြေ/လက် ကျိုးနေခြင်းများရှိလျှင် ကျိုးသည့်နေရာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး သယ်ပေးပါ။
  • လူနာသယ်နည်း အမျိုးမျိုး