<

ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ  • ခန္ဓာကိုယ် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အပေါ်ယံ ပွန်းပဲ့/ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရှိသော လူနာများအား အောက်ပါအချက်များ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
    ရာဘာကျည်ထိပြီး အပေါ်ယံ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရလျှင်လည်း ဤနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်ပါသည်။
  • ၁။ ဒဏ်ရာကို ရေသန့် (သို့) NS (အကြောသွင်း ဆေးရည်) များများဖြင့် စင်ကြယ်အောင် ဆေးပေးပါ (ဖုန်၊ဂဲ၊သဲစများ မကျန်အောင် ဆေးပါ)။
  • ၂။ Betadine (သို့) ဆေးဝါရည် ထည့်ပါ။
  • ၃။ Sterile Gauze (ပိုးသတ်ပတ်တီးစ) (သို့) အဝတ်သန့်ဖြင့် အုပ်ပေးပါ။ လိုအပ်လျှင် ပတ်တီးစည်း ပေးပါ။